Equipos de profesorado de:

Innovación en salud

 • José Luis García Soidán
  Educación Física e Deportiva
  Universidade de Vigo
 • María del Carmen Iglesias Pérez
  Estatística e Investigación Operativa
  Universidade de Vigo
 • Vicente Romo Perez
  Didáctica da Expresión Corporal
  Universidade de Vigo
 • Roberto Barcala Furelos
  Xurídico social
  Universidade de Vigo
 • Jorge Viaño SantasMaríans
  Educación Física e Deportiva
  Universidade de Vigo
 • José Mª Pazos Couto
  Didáctica da Expresión Corporal
  Universidade de Vigo
 • José Juan Pazos Arias
  Enxeñaría Telemática
  Universidade de Vigo
 • Alberto Gil Solla
  Enxeñaría Telemática
  Universidade de Vigo
 • Manuel Ramos Cabrera
  Enxeñaría Telemática
  Universidade de Vigo
 • Yolanda Blanco Fernández
  Enxeñaría Telemática
  Universidade de Vigo
 • Martín Lopez Nores
  Enxeñaría Telemática
  Universidade de Vigo
 • Manuel Pérez Cota
  Linguaxes e Sistemas Informáticos
  Universidade de Vigo
 • José Luis Chinchilla Minguet
  Didáctica da Expresión Corporal
  Universidad de Málaga
 • Ramón C. Hermida Domínguez
  Teoría do Sinal e Comunicacións
  Universidade de Vigo
 • José R. Fdez. Bernárdez
  Teoría do Sinal e Comunicacións
  Universidade de Vigo
 • Artemio Mojón Ojea
  Teoría do Sinal e Comunicacións
  Universidade de Vigo

Innovación, Sostenibilidade e Comunicación

 • José Rúas Araújo
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Alberto Pena Rodríguez
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Rexina Rodríguez Vega
  Lingua Española
  Universidade de Vigo
 • Aquilino Santiago Alonso Núñez
  Filoloxía galega e portuguesa
  Universidade de Vigo
 • Miguel Cuevas Alonso
  Lingua española
  Universidade de Vigo
 • Ana María Amoros Pons
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • María Isabel Míguez González
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Ana Belén Fernández Souto
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Montserrat Vázquez Gestal
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Ana Acuña Trabazo
  Filoloxía Galega e Portuguesa
  Universidade de Vigo
 • Daniel Martí Pellón
  Xornalismo
  Universidade de Vigo
 • Mercedes Román Portas
  Xornalismo
  Universidade de Vigo
 • Aurora García González
  Xornalismo
  Universidade de Vigo
 • Francisca Fariña Rivera
  Psicoloxía
  Universidade de Vigo
 • Alberto Dafonte Gómez
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • José Antonio Fraiz Brea
  Comercialización e investigación de mercados
  Universidade de Vigo
 • Margarita Pino Juste
  Didáctica e organización escolar
  Universidade de Vigo
 • María José Martínez Patiño
  Educación Física e Deportiva
  Universidade de Vigo
 • Agueda Gutiérrez Sánchez
  Educación Física e Deportiva
  Universidade de Vigo
 • María Luisa Rodicio Garcia
  Métodos de Investigaciión
  Universidade de Vigo
 • Beatriz Legerén
  Ciencias Sociales e da Comunicación
  Universidade de Vigo
 • Mª Montserrat Doval Avendaño
  Xornalismo
  Universidade de Vigo
 • Emma Torres Romay
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Luis Navarro Echeverría
  Botánica
  Universidade de Vigo
 • Ana Dopico Parada
  Comercialización e Investigación de mercados
  Universidade de Vigo
 • Juan Manuel Corbacho Valencia
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Mónica Valderrama
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Mª Carmen Carreton Ballester
  Comunicación
  Universitat de Alacant
 • Salvador Hernández Martínez
  Comunicación
  Universidad Católica San Antonio de Murcia
 • Antonio Castillo Esparcia
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidad de Málaga
 • Santiago Tejedor Calvo
  Xornalismo
  Universitat Autònoma de Barcelona
 • Juan José Perona Paez
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universitat Autònoma de Barcelona

Deseño e Innovación Social

 • Lola Dopico Aneiros
  Debuxo (Deseño / Moda)
  Universidade de Vigo
 • Xosé Mª Buxan Bran
  Escultura
  Universidade de Vigo
 • Mª del Mar Rodríguez Caldas
  Pintura
  Universidade de Vigo
 • Sol Alonso Romera
  Debuxo (Audovisuais)
  Universidade de Vigo
 • Silvia García González
  Pintura
  Universidade de Vigo
 • Marcos Dopico Castro
  Debuxo
  Universidade de Vigo
 • Marina Susana Cendán Caaveiro
  Historia da Arte
  Universidade de Vigo
 • Juan Carlos Meana Martínez
  Pintura
  Universidade de Vigo
 • María José Pérez Fabello
  Psicoloxía
  Universidade de Vigo
 • Natividad Bermejo
  Escultura
  Universidade de Vigo
 • Anne Heyvaert
  Debuxo
  Universidade de Vigo
 • Ignacio Barcia
  Escultura
  Universidade de Vigo
 • Ana Mª Soler
  Debuxo
  Universidade de Vigo

Innovación e Sustentabilidade dos Recursos Naturais

 • José Manuel Casas Mirás
  Matemática Aplicada
  Universidade de Vigo
 • Julia Armesto González
  Enxeñaría da Construcción
  Universidade de Vigo
 • Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
  Enxeñaría Agroforestal
  Universidade de Vigo
 • Juan Picos Martín
  Enxeñaría Agroforestal
  Universidade de Vigo
 • Graciela Paz Bermúdez
  Produción Vexetal
  Universidade de Vigo
 • Francisco Javier Rocha Valdés
  Zooloxía
  Universidade de Vigo
 • Francisco Ramil Blanco
  Zooloxía
  Universidade de Vigo
 • Joséfina Garrido González
  Zooloxía
  Universidade de Vigo
 • Mª Angeles Cancela Carral
  Enxeñaría Química
  Universidade de Vigo
 • M. Luisa Castro Cerceda
  Botánica
  Universidade de Vigo
 • Purificación Marcet Miramontes
  Edafoloxía e química agrícola
  Universidade de Vigo
 • Faustino Patiño Barbeito
  Deseño na Enxeñería
  Universidade de Vigo
 • Faustino Patiño Cambeiro
  Proxectos de Enxeñaría
  Universidade de Vigo
 • María Eugenia Lopez Silanes
  Produción vexetal
  Universidade de Vigo
 • Xana Álvarez Bermúdez
  Enxeñaría Agroforestal
  Universidade de Vigo
 • María Calviño Cancela
  Ecoloxía
  Universidade de Vigo
 • Ángel Manuel Sánchez Bermudez
  Enxeñaría Química
  Universidade de Vigo
 • José María Sánchez Fernández
  Botánica
  Universidade de Vigo
 • Luis Ortiz Torres
  Enxeñaría Agroforestal
  Universidade de Vigo
 • Celestino Ordóñez Galán
  Universidad de Oviedo
 • Ignacio Cañas Guerrero
  Universidad Politécnica de Madrid
 • Fernando Antonio Leal Pacheco
  Enxeñaría Civil, ciencias da terra e medio ambiente
  Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro
 • Luís Sanches Fernandes
  Enxeñaría Civil, ciencias da terra e medio ambiente
  Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro
 • Simone da Graça Pinto Varandas
  Enxeñaría Agroforestal
  Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro
 • Yolanda Ambrosio Torrijos
  Enxeñaría Agroforestal
  Universidad Politécnica de Madrid

Gobernanza e Innovación

 • Patricia Valcárcel Fernández
  Dereito Administrativo
  Universidade de Vigo
 • Pablo Menéndez García
  Dereito Administrativo
  Universidade de Vigo
 • Rafael Fernández Acevedo
  Dereito Administrativo
  Universidade de Vigo
 • Rosa Mª Ricoy Casas
  Ciencia Política e da Administración
  Universidade de Vigo
 • Juan José Vidal Puga
  Estatística e Investigación Operativa
  Universidade de Vigo
 • Celso Cancela Outeda
  Ciencia Política e da Administración
  Universidade de Vigo
 • Mónica López Viso
  Ciencia Política e da Administración
  Universidade de Vigo
 • Andrés Mazaira Castro
  Organización de empresas
  Universidade de Vigo
 • Álvaro Xosé López Mira
  Ciencia Política e da Administración
  Universidade de Vigo
 • Argimiro Rojo Salgado
  Ciencia Política e da Administración
  Universidade de Vigo
 • Enrique José Varela Álvarez
  Ciencia Política e da Administración
  Universidade de Vigo
 • Xosé Mª Mahou Lago
  Ciencia Política e da Administración
  Universidade de Vigo
 • David Casado Neira
  Socioloxía
  Universidade de Vigo
 • Gabriella M. Racca
  Management
  Università degli studi di Torino
 • Francisco Campos Freire
  Periodismo
  Universidade de Santiago de Compostela
 • María Antonia Arias Martínez
  Dereito Administrativo
  Universidade de Vigo

Innovación Pedagóxica na Profesionalización Docente

 • Ángeles Parrilla Latas
  Didáctica e Organización Escolar
  Universidade de Vigo
 • María Álvarez Lires
  Didáctica das Ciencias Experimentais
  Universidade de Vigo
 • Manuela Raposo Rivas
  Didáctica e Organización Escolar
  Universidade de Vigo
 • Uxío Pérez Rodríguez
  Didáctica das Ciencias Experimentais
  Universidade de Vigo
 • Antonia Blanco Pesqueira
  Didáctica e Organización Escolar
  Universidade de Vigo
 • M. Esther Martínez Figueira
  Didáctica e Organización Escolar
  Universidade de Vigo
 • Harry Daniels
  Educación
  University of Oxford