Actividad Duración Carácter Descripción
Seminario de presentación de liñas de investigación 5 horas Obrigatorio O persoal investigador do programa presentará as liñas e subliñas de investigación do doutoramento que orienten o alumnado cara ao deseño dunha proposta de tese de doutoramento de carácter transversal
Seminario de metodoloxía de investigación 20 horas Obrigatorio Principais tendencias e aproximacións á investigación. Aproximacións metodolóxicas.
Seminario de Investigación: busca, uso ético, difusión e publicación da información científica 32 horas Obrigatorio Mecanismos para a pescuda e a divulgación científica dos resultados da investigación.
Seminario de comunicación escrita en inglés 12 horas Obrigatorio Destinado a mellorar as habilidades para a difusión científica a través das publicacións en inglés.
Seminario de comunicación en público 12 horas Obrigatorio Destinado a mellorar as estratexias de comunicación en público dos resultados da investigación.
Presentación de comunicacións en Congresos Científicos 35 horas Obrigatorio O alumnado deberá participar, polo menos, en dous congresos científicos nacionais o internacionais ao longo do seu período de formación, nos que presentará unha contribución científica en forma de comunicación ou póster.
Elaboración e defensa do proxecto de tese 150 horas Obrigatorio Ao rematar o ano o alumnado terá que argumentar e debater a viabilidade do seu proxecto de investigación ante un tribunal de especialistas.
Defensa do plan de investigación e avaliación de actividades 3 horas Obrigatorio Realizarase unha presentación e defensa do plan de investigación e avaliación de actividades ao termo de cada ano de doutoramento.
Seminario de Metodoloxía de Investigación Cualitativa 4 horas Opcional Destinado á aprendizaxe de métodos cualitativos de analise.
Seminario sobre bases de datos normativas y enfoque politológico instrumental para la tesis 4 horas Opcional Coñecemento do emprego de bases normativas e analise de politicas publicas en entornos institucionais.
Seminario: O método comparativo na elaboración das teses de doutoramento 4 horas Opcional Este seminario pretende aproximar ao estudantado as características do método e a análise comparada.
Estadías de investigación 40 horas / semana Opcional Recomendarase e animarase ás persoas doutorandas a realizar estancias formativas de investigación Universidades nacionais ou estranxeiras e/ou institucións de recoñecido prestixio, co fin de mellorar e ampliar a súa formación investigadora e o coñecemento de liñas e tendencias no ámbito de estudo ao que se refiere a súa tese de doutoramento.
Publicacións científicas 200 horas Opcional O alumnado deberá participar de forma activa na redacción de artigos que recollan os resultados da súa investigación con vistas á súa publicación en revistas de carácter científico.

 

Curso 2023/2024

Actividades Formativas