Denominación do título

Programa de Doutoramento en Creatividade e Innovación Social e Sustentable pola Universidade de Vigo

Código RUCT

Rama de coñecemento

Ciencias sociais

Código ISCED 1

Ciencias sociais e do comportamento

Linguas de impartición

Castelán, galego e inglés

Número de prazas ofertadas

20 prazas

Centro responsable do título

Coordinación do título

Data de verificación do título

08/05/2017

Data de autorización de implantación

04/07/2017 (DOG 14/07/2017)

Data de aprobación polo consello de ministros

29/09/2017 (BOE 24/10/2017)

Memoria da titulación