Equipos de profesorado de:

Innovación en salud

 • José Luis García Soidán
  Educación Física e Deportiva
  Universidade de Vigo
 • María del Carmen Iglesias Pérez
  Estatística e Investigación Operativa
  Universidade de Vigo
 • Vicente Romo Perez
  Didáctica da Expresión Corporal
  Universidade de Vigo
 • Roberto Barcala Furelos
  Xurídico social
  Universidade de Vigo
 • Jorge Viaño SantasMaríans
  Educación Física e Deportiva
  Universidade de Vigo
 • José Mª Pazos Couto
  Didáctica da Expresión Corporal
  Universidade de Vigo
 • José Juan Pazos Arias
  Ingenieria telemática
  Universidade de Vigo
 • Alberto Gil Solla
  Ingenieria telemática
  Universidade de Vigo
 • Manuel Ramos Cabrera
  Ingenieria telemática
  Universidade de Vigo
 • Yolanda Blanco Fernández
  Ingenieria telemática
  Universidade de Vigo
 • Martín Lopez Nores
  Ingenieria telemática
  Universidade de Vigo
 • Manuel Pérez Cota
  Linguaxes e Sistemas Informáticos
  Universidade de Vigo
 • José Luis Chinchilla Minguet
  Didáctica de la Expresión Corporal
  Universidad de Málaga
 • Ramón C. Hermida Domínguez
  Teoría de la Señal y Comunicaciones
  Universidade de Vigo
 • José R. Fdez. Bernárdez
  Teoría de la Señal y Comunicaciones
  Universidade de Vigo
 • Artemio Mojón Ojea
  Teoría de la Señal y Comunicaciones
  Universidade de Vigo

Innovación, Sostenibilidad y Comunicación

 • José Rúas Araújo
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Alberto Pena Rodríguez
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Rexina Rodríguez Vega
  Lingua Española
  Universidade de Vigo
 • Aquilino Santiago Alonso Núñez
  Filoloxía galega e portuguesa
  Universidade de Vigo
 • Miguel Cuevas Alonso
  Lingua española
  Universidade de Vigo
 • Ana María Amoros Pons
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • María Isabel Míguez González
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Ana Belén Fernández Souto
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Montserrat Vázquez Gestal
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Ana Acuña Trabazo
  Filoloxía Galega e Portuguesa
  Universidade de Vigo
 • Daniel Martí Pellón
  Xornalismo
  Universidade de Vigo
 • Mercedes Román Portas
  Xornalismo
  Universidade de Vigo
 • Aurora García González
  Periodismo
  Universidade de Vigo
 • Francisca Fariña Rivera
  Psicoloxía
  Universidade de Vigo
 • Alberto Dafonte Gómez
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • José Antonio Fraiz Brea
  Comercialización e investigación de mercados
  Universidade de Vigo
 • Margarita Pino Juste
  Didáctica y organización escolar
  Universidade de Vigo
 • María José Martínez Patiño
  Educación Física y Deportiva
  Universidade de Vigo
 • Agueda Gutiérrez Sánchez
  Educación Física y Deportiva
  Universidade de Vigo
 • María Luisa Rodicio Garcia
  Métodos de Investigaciión
  Universidade de Vigo
 • Beatriz Legerén
  Ciencias Sociales y de la Comunicación
  Universidade de Vigo
 • Mª Montserrat Doval Avendaño
  Periodismo
  Universidade de Vigo
 • Fernando Ramos Cervantes
  Periodismo (Ciencias de la Información)
  Universidade de Vigo
 • Emma Torres Romay
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Luis Navarro Echeverría
  Botanica
  Universidade de Vigo
 • Ana Dopico Parada
  Comercialización e Investigación de mercados
  Universidade de Vigo
 • Juan Manuel Corbacho Valencia
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Mónica Valderrama
  Comunicación Audiovisual e Publicidade
  Universidade de Vigo
 • Mª Carmen Carreton Ballester
  Comunicación
  Universitat de Alacant
 • Salvador Hernández Martínez
  Comunicación
  Universidad Católica San Antonio de Murcia
 • Antonio Castillo Esparcia
  Comunicación Audiovisual y Publicidad
  Universidad de Málaga
 • Santiago Tejedor Calvo
  Periodismo
  Universitat Autònoma de Barcelona
 • Juan José Perona Paez
  Comunicación Audiovisual y Publicidad
  Universitat Autònoma de Barcelona

Diseño e Innovación Social

 • Lola Dopico Aneiros
  Dibujo (Diseño / Moda)
  Universidade de Vigo
 • Xosé Mª Buxan Bran
  Escultura
  Universidade de Vigo
 • Mª del Mar Rodríguez Caldas
  Pintura
  Universidade de Vigo
 • Sol Alonso Romera
  Dibujo (Audovisuales)
  Universidade de Vigo
 • Silvia García González
  Pintura
  Universidade de Vigo
 • Marcos Dopico Castro
  Debuxo
  Universidade de Vigo
 • Marina Susana Cendán Caaveiro
  Historia da Arte
  Universidade de Vigo
 • Juan Carlos Meana Martínez
  Pintura
  Universidade de Vigo
 • María José Pérez Fabello
  Psicoloxia
  Universidade de Vigo
 • Natividad Bermejo
  Escultura
  Universidade de Vigo
 • Anne Heyvaert
  Dibujo
  Universidade de Vigo
 • Ignacio F. Barcia
  Escultura
  Universidade de Vigo
 • Ana Mª Soler
  Dibujo
  Universidade de Vigo

Innovación y Sostenibilidad de los Recursos Naturales

 • José Manuel Casas Mirás
  Matemática Aplicada
  Universidade de Vigo
 • Julia Armesto González
  Ingeniería de la Construcción
  Universidade de Vigo
 • Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
  Ingeniería Agroforestal
  Universidade de Vigo
 • Juan Picos Martín
  Ingeniería Agroforestal
  Universidade de Vigo
 • Graciela Paz Bermúdez
  Producción Vexetal
  Universidade de Vigo
 • Francisco Javier Rocha Valdés
  Zoología
  Universidade de Vigo
 • Francisco Ramil Blanco
  Zoología
  Universidade de Vigo
 • Joséfina Garrido González
  Zoología
  Universidade de Vigo
 • Mª Angeles Cancela Carral
  Enxeñería Quimica
  Universidade de Vigo
 • M. Luisa Castro Cerceda
  Botánica
  Universidade de Vigo
 • Purificación Marcet Miramontes
  Edafoloxía e química agrícola
  Universidade de Vigo
 • Faustino Patiño Barbeito
  Deseño na Enxeñería
  Universidade de Vigo
 • Faustino Patiño Cambeiro
  Proyectos de Ingeniería
  Universidade de Vigo
 • María Eugenia Lopez Silanes
  Producción vegetal
  Universidade de Vigo
 • Xana Álvarez Bermúdez
  Ingeniería Agroforestal
  Universidade de Vigo
 • María Calviño Cancela
  Ecología
  Universidade de Vigo
 • Ángel Manuel Sánchez Bermudez
  Ingeniería Química
  Universidade de Vigo
 • José María Sánchez Fernández
  Botanica
  Universidade de Vigo
 • Luis Ortiz Torres
  Ingeniería Agroforestal
  Universidade de Vigo
 • Celestino Ordóñez Galán
  Universidad de Oviedo
 • Ignacio Cañas Guerrero
  Universidad Politécnica de Madrid
 • Fernando Antonio Leal Pacheco
  Ingeniería Civil, ciencias de la tierra y medio ambiente
  Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro
 • Luís Sanches Fernandes
  Ingeniería Civil, ciencias de la tierra y medio ambiente
  Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro
 • Simone da Graça Pinto Varandas
  Ingeniería Agroforestal
  Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro
 • Yolanda Ambrosio Torrijos
  Ingeniería Agroforestal
  Universidad Politécnica de Madrid
 • Elena Cartea González
  Ciencias agrarias
  CSIC
 • Pedro Revilla Temiño
  Ciencias agrarias
  CSIC
 • Marta Santalla Ferradás
  Ciencias agrarias
  CSIC
 • Rosa Ana Malvar Pintos
  Ciencias agrarias
  CSIC
 • Ana María Butrón Goméz
  Ciencias agrarias
  CSIC
 • Ana M González Fernández
  Ciencias agrarias
  CSIC
 • Ana Paula Rodiño Miguez
  Ciencias agrarias
  CSIC
 • Antonio María de Ron Pedreira
  Ciencias agrarias
  CSIC
 • María del Carmen Martinez Rodríguez
  Ciencias agrarias
  CSIC
 • José Luis Santiago Blanco
  Ciencias agrarias
  CSIC
 • Susana Boso Alonso
  Ciencias agrarias
  CSIC

Gobernanza e Innovación

 • Patricia Valcárcel Fernández
  Dereito Administrativo
  Universidade de Vigo
 • Pablo Menéndez García
  Derecho Administrativo
  Universidade de Vigo
 • Rafael Fernández Acevedo
  Derecho Administrativo
  Universidade de Vigo
 • Rosa Mª Ricoy Casas
  Ciencia Politica e da Administración
  Universidade de Vigo
 • Juan José Vidal Puga
  Estatística e Investigación Operativa
  Universidade de Vigo
 • Celso Cancela Outeda
  Ciencia Política e da Administración
  Universidade de Vigo
 • Mónica López Viso
  Ciencia Política e da Administración
  Universidade de Vigo
 • Arturo Leyte Coello
  Filosofía
  Universidade de Vigo
 • Álvaro Xosé López Mira
  Ciencia Política e da Administración
  Universidade de Vigo
 • Argimiro Rojo Salgado
  Ciencia Política e da Administración
  Universidade de Vigo
 • Enrique José Varela Álvarez
  Ciencia Política e da Administración
  Universidade de Vigo
 • Xosé Mª Mahou Lago
  Ciencia Política e da Administración
  Universidade de Vigo
 • David Casado Neira
  Socioloxía
  Universidade de Vigo
 • Gabriella M. Racca
  Management
  Università degli studi di Torino
 • Antonio Carlos Pereira Menaut
  Dereito Constitucional
  Universidade de Santiago de Compostela
 • María Antonia Arias Martínez
  Derecho Administrativo
  Universidade de Vigo

Innovación Pedagógica en la Profesionalización Docente

 • Ángeles Parrilla Latas
  Didáctica e Organización Escolar
  Universidade de Vigo
 • María Álvarez Lires
  Didáctica das Ciencias Experimentais
  Universidade de Vigo
 • Manuela Raposo Rivas
  Didáctica e Organización Escolar
  Universidade de Vigo
 • Uxío Pérez Rodríguez
  Didáctica das Ciencias Experimentais
  Universidade de Vigo
 • Antonia Blanco Pesqueira
  Didáctica e Organización Escolar
  Universidade de Vigo
 • M. Esther Martínez Figueira
  Didáctica e Organización Escolar
  Universidade de Vigo
 • Harry Daniels
  Educación
  University of Oxford